Jarní trojúhelník 2013 – rozpis sportovní akce

28. ročník závodů v orientačním běhu

Karlovarský kraj, logo         Mariánské Lázně, logo        

Závody jsou pořádány s finančními přispěvky Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně.


Pořádající orgán

krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje

Pořádající subjekt

oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum

26. – 28. 4. 2013

Druh závodu

3etapový závod v pěším OB.
Závod výkonnostní skupiny B pro žactvo a dorost.
Závod Českého poháru veteránů 2013.
5. , 6. a 7. závod Oblastní soutěže západ.
Oblastní přebor ve sprintu (E1).
E1 – sprint, E2 – klasika, E3 – klasika.
Závody rankingu ČSOB s koef. 1,02 (sprint), koef. 0,85 (klasika E2) a koef. 1,00 (klasika E3).
Veřejné závody na liniových tratích (D10L, H10L), trati s doprovodem rodičů (HDR) a příchozích.

Centrum

Mariánské Lázně

Shromaždiště

E1 – Mariánské Lázně, atletický stadion
E2 – Mariánské Lázně, zimní stadion
E3 – Mariánské Lázně, atletický stadion

Kategorie

D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
D10L, H10L, HDR (fáborkovaná kategorie L bez doprovodu, nefáborkovaná kategorie HDR s doprovodem rodičů).
Tratě příchozích volitelná obtížnost, dvě tratě 3 km a 5 km, u sprintu jedna trať systémem free order.

Program

pátek

26. dubna –

E1:

sprint

intervalový start

sobota

27. dubna –

E2:

klasika

intervalový start s výjimkou kategorií H21C a D21C (viz níže)

neděle

28. dubna –

E3:

klasika

intervalový start

Způsob startu H21C a D21C
v E2

Hromadný start – kombinace pevného pořadí kontrol a free order

Délky tratí

Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách budou odpovídat směrným časům dle Soutěžního řádu západočeské oblasti.

Přihlášky

Přihláškovým systémem ORIS.
výjimečně na e-mail: michalcovi.tc@tiscali.cz
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování musí být přiložena.
Termín přihlášek za nezvýšené startovné je 21. 4. 2013 do 23:59:59 hodin. Po termínu za dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR a příchozích).

Vklady

Závodníci registrovaní v ČSOS a SZOB

Přihlášky doručené a zaplacené

HD10L, HDR, příchozí

HD16 – 55

H10 – 14, D65, H65 – 70

..do 21. 4. 2013

120,- Kč

180,- Kč

120,- Kč

..později a u prezentace

120,- Kč

360,- Kč

240,- Kč


Přihlášky na jednu etapu doručené a zaplacené

ETAPA

HD16 – 55

ostatní

..do 21. 4. 2013

E1

50,- Kč

30,- Kč

..do 21. 4. 2013

E2

60,- Kč

40,- Kč

..do 21. 4. 2013

E3

70,- Kč

50,- Kč


Výše startovného u přihlášek na jednu etapu po termínu (mimo HD10L, HDR a příchozí) je rovněž dvojnásobkem základního startovného.
Závodníci neregistrovaní v ČSOS a SZOB platí dvojnásobné startovné.
Ve výši vkladu je zahrnut odvod za použití SI soupravy a odvod pro ČSOS.
Závodníci, kteří byli v rankingu za rok 2012 do 20. místa nebo ve všech kategoriích A žebříčku za rok 2012 do 5. místa, mají startovné pro etapy Jarního trojúhelníka zdarma (platí pouze pro přihlášené do 21. dubna). Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780635399/0800 variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře.
V případě, že platby nebudou provedeny do 21. 4. 2013, žádáme o zaplacení v hotovosti u prezentace.

Způsob ražení

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 20,- Kč/den. Za ztrátu se účtuje 700,- Kč.

Informace

Jan Michalec (přihlášky)
telefon domů: 374 722 656, zaměstnání: 974 337 222, mobil: 721 629 674
e-mail: michalcovi.tc@tiscali.cz

Prezentace

pátek 26. 4.

14:30 – 16:00

na shromaždišti E1

sobota 27. 4.

09:00 – 10:00

na shromaždišti E2

neděle 28. 4.

08:30 – 09:00

na shromaždišti E3

Start

E1

17:00

E2

11:00

E3

10:00

Mapy

E1

Viktorka

1:5 000

E=2m

jaro 2013, rozměr A4, A3

Bartoš, Bína, Fišák

E2

Balbín

1:10 000

E=5m

jaro 2009, rozměr A4

Borovička, Borůvka, Hejna, Trojčák

E3

Pottovo údolí

1:10 000

E=5m

jaro 2013, rozměr A4

Bartoš, Jan a Jaroslav Macurovi, Michalec, Milota

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén

E1 – městský park s částí přilehlého lesa, rovinatý charakter, v lese stráň
E2 – podhorský les, v části podrost, místy podmáčený, v JV části plochý, jinak mírně kopcovitý, rozdílná průběžnost
E3 – podhorský les, v části podrost, místy podmáčený, kopcovitý, v SV části mírně kopcovitý s loukami, rozdílná průchodnost

Vzdálenosti

Pro všechny etapy – poblíž centra města Mariánské Lázně
Na shromaždištích jsou omezené možnosti parkování.
Doporučujeme parkování v místech ubytování (tělocvična, plochá dráha) a přepravu na závody městskou dopravou.
Možnosti parkování na placených parkovištích, případně u nákupních středisek Kaufland, Penny.

Ubytování

Ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně ZŠ Úšovice – 70,-Kč za osobu a noc.
Pro každou noc je třeba ubytování v systému ORIS uvést zvlášť.

Ubytování v chatkách a na ubytovně (pořadatel nezajišťuje) na adrese:
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 9, 353 01, Mar. Lázně, ubytloko@seznam.cz

Doprava

Pořadatel nezajišťuje.

Vyhlášení

V kategoriích HDR, HD10L a HD10 v každé etapě všichni účastníci.
Za E1 a E2 první 3 v ostatních kategoriích.
Vyhlášení E1 a E2 na shromaždišti E2 po ukončení etapy.
Vyhlašování prvních 3 v kategoriích HD12 a HD14 za 3. etapu na shromaždišti E3 po jejím ukončení.
Celkové výsledky (prvních 3 ve všech kategoriích) na shromaždišti E3 po ukončení závodů (diplom a drobné ceny).
Vyhlášení oblastního přeboru ve sprintu v rámci vyhlášení 1. etapy.
Kategorie HDR bez uvedení pořadí. Kategorie příchozích se nevyhlašuje.

Pořadatelé

Ředitel: Jan Fišák
Hlavní rozhodčí: Josef Milota R2
Stavitelé tratí E1: Radka Jelínková
Stavitelé tratí E2: Luděk Bartoš R3
Stavitelé tratí E3: Jan Michalec R2


MLOK, logo