Jarní trojúhelník 2014 – rozpis sportovní akce

29. ročník závodů v orientačním běhu

Karlovarský kraj, logo         Mariánské Lázně, logo        

Závody jsou pořádány s finančními přispěvky Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně.


Pořádající orgán

Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje

Pořádající subjekt

Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum

30. 5. – 1. 6. 2014

Druh závodu

3etapový závod v pěším OB
Závod výkonnostní skupiny B pro žactvo a dorost
Závod Českého poháru veteránů 2014
Veřejný závod ve sprintu, 9. a 10. závod Oblastní soutěže západ
Oblastní přebor na klasické trati (E2)
E1 – sprint, E2 – klasika, E3 – klasika
Závody rankingu ČSOS s koef. 1,02 (klasika E2) a koef. 1,00 (sprint E1, klasika E3)
Veřejné závody na liniových tratích (D10L, H10L), tratě s doprovodem rodičů (HDR) a příchozích

Centrum

Mariánské Lázně

Shromaždiště

E1 – Mariánské Lázně, lehkoatletický stadion TJ Viktorie M. Lázně
E2 + E3 – Tři Sekery, část Malé Krásné – na konci osady u lesa, v obci Krásné vyznačená odbočka, GPS = 49°57'30.491" N, 12°36'28.335" E

Kategorie

D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
D10L, H10L, HDR (fáborkovaná trať s doprovodem rodičů)
Tratě příchozích volitelná obtížnost, tratě 3 km (P – začátečníci) a 5 km (T – tréninková), u sprintu jedna trať systémem free order

Program

pátek

30. května –

E1:

sprint

intervalový start

sobota

31. května –

E2:

klasika

intervalový start

neděle

1. června –

E3:

klasika

intervalový start

Délky tratí

Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách budou odpovídat směrným časům dle Soutěžního řádu západočeské oblasti, u sprintu cca 30% nad horní hranicí směrných časů Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Přihlášky

Přihláškovým systémem ORIS,
výjimečně na e-mail: michalcovi.tc@tiscali.cz
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování musí být přiložena.
Termín přihlášek za nezvýšené startovné je 25. 5. 2014 do 23:59:59 hodin. Po termínu za dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR a příchozích).

Vklady

Závodníci registrovaní v ČSOS a SZOB

Přihlášky doručené a zaplacené

HD10L, HDR, příchozí

HD16 – 55

H10 – 14, D65, H65 – 70

   do 25. 5. 2014

130,- Kč

190,- Kč

130,- Kč

   později a u prezentace

130,- Kč

380,- Kč

260,- Kč


Přihlášky na jednu etapu doručené a zaplacené

ETAPA

HD16 – 55

ostatní

   do 25. 5. 2014

E1

50,- Kč

30,- Kč

   do 25. 5. 2014

E2

70,- Kč

50,- Kč

   do 25. 5. 2014

E3

70,- Kč

50,- Kč


Výše startovného u přihlášek na jednu etapu po termínu (mimo HD10L, HDR a příchozích) je rovněž dvojnásobkem základního startovného.
Závodníci neregistrovaní v ČSOS a SZOB platí dvojnásobné startovné.
Ve výši vkladu je zahrnut odvod za použití SI soupravy a odvod pro ČSOS.
Závodníci, kteří byli v rankingu za rok 2013 do 20. místa nebo ve všech kategoriích A žebříčku za rok 2013 do 5. místa, mají startovné pro etapy Jarního trojúhelníka zdarma (platí pouze pro přihlášené do 25. května). Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780635399/0800 variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře.
V případě, že platby nebudou provedeny do 25. 5. 2014, žádáme o zaplacení v hotovosti u prezentace.

Způsob ražení

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 20,- Kč/den. Za ztrátu se účtuje 700,- Kč.

Informace

Jan Michalec (přihlášky)
telefon domů: 374 722 656, zaměstnání: 974 337 222, mobil: 721 629 674
e-mail: michalcovi.tc@tiscali.cz

Prezentace

pátek 30. 5.

14:30 – 16:00

na shromaždišti E1

sobota 31. 5.

09:00 – 10:00

na shromaždišti E2

neděle 1. 6.

08:30 – 09:00

na shromaždišti E3

Start

E1

      17:00

E2

      11:00

E3

      10:00

Mapy

E1

Úšovický potok

1:5 000

E = 2m

jaro 2014, rozměr A4

Bartoš, Bína, Fišák, Macura Jan, Milota

E2 + E3

Kameniště

1:15 000

E = 5m

jaro 2014, rozměr A4

Bartoš, Macura Jan, Macura Jaroslav, Michalec, Milota, Škroch

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén

E1 – kombinace lázeňského parku (rovinatý, průběžný), městské zástavby a přilehlého lesa (kopcovitý, obtížněji průběžný)
E2 + E3 – les středoevropského charakteru, místy podmáčený, mírně kopcovitý, rozdílná průběžnost

Vzdálenosti

E1 – poblíž centra města Mariánské Lázně
NA SHROMAŽDIŠTI JE ZÁKAZ PARKOVÁNÍ. Parkování doporučujeme na ploché dráze nebo na parkovištích ve městě.

E2 + E3 - Start a cíl po oba dny do 1 km od shromaždiště. Parkování dle pokynů pořadatelů u shromaždiště.

Ubytování

Ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně ZŠ Úšovice – 70,- Kč za osobu a noc.
Pro každou noc je třeba ubytování v systému ORIS uvést zvlášť.

Ubytování v chatkách a na ubytovně (pořadatel nezajišťuje) na adrese:
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 9, 353 01, Mar. Lázně, ubytloko@seznam.cz

Doprava

Pořadatel nezajišťuje.

Vyhlášení

V kategoriích HDR, HD10L a HD10 v každé etapě všichni účastníci.
Za E1 a E2 první 3 v ostatních kategoriích.
Vyhlášení proběhne po ukončení jednotlivých etap na shromaždišti etapy.
Vyhlašování prvních 3 v kategoriích HD12 a HD14 za 3. etapu na shromaždišti E3 po jejím ukončení.
Celkové výsledky (prvních 3 ve všech kategoriích) na shromaždišti E3 po ukončení závodů. V kategoriích HD10L a HD10 – HD21 obdrží první 3 poháry, diplomy a drobné ceny, zbývající kategorie diplomy a drobné ceny.
Vyhlášení oblastního přeboru na klasice v rámci vyhlášení 2. etapy.
Kategorie HD20 mají trať shodnou s kategoriemi HD21C, pro oblastní přebor budou vyhlašováni zvlášť.
Kategorie HDR bez uvedení pořadí. Kategorie příchozích (P + T) se nevyhlašují.

Pořadatelé

Ředitel: Jan Fišák
Etapa 1: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R2, Stavitel tratí – Luděk Bartoš R3
Etapa 2: Hlavní rozhodčí – Jan Michalec R2, Stavitel tratí – Josef Milota R2
Etapa 3: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R2, Stavitel tratí – Jan Michalec R2


MLOK, logo