Jarní trojúhelník 2015 – rozpis sportovní akce

30. JUBILEJNÍ ročník závodů v orientačním běhu         ČUS, Sportuj s námi! Mariánské Lázně, logo         Karlovarský kraj, logoZávody jsou pořádány s finančními přispěvky České unie sportu, města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje.
Pořádající orgán

Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje

Pořádající subjekt

Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum

8. – 10. 5. 2015

Druh závodu

4etapový závod v pěším OB
Závod výkonnostní skupiny B pro žactvo a dorost
Závod Českého poháru veteránů 2015
10. a 11. závod Oblastní soutěže západ (E1+E2), 2. závod Sprintového poháru 2015 + veřejný závod ve sprintu (E3), veřejný závod na zkrácené a krátké trati (E4)
Oblastní přebor na klasické trati (E1)
E1 – klasika, E2 – krátká, E3 – sprint, E4- zkrácená klasika, kategorie žáků krátká
Závody rankingu ČSOS s koef. 1,02 (klasika E1) a koef. 1,00 (ostatní etapy)
Veřejné závody na liniových tratích (D10L, H10L), tratě s doprovodem rodičů (HDR) a příchozích

Centrum

Mariánské Lázně

Shromaždiště

E1 - skautský tábor za obcí Vysoká (GPS = 49°57'48.064"N, 12°33'35.271"E), od odbočky z obce Stará Voda (hlavní silnice č.21)
E2 - Mariánské Lázně, přírodní park Prelát (GPS = 49°57'31.545"N, 12°43'2.777"E)
E3 - Mariánské Lázně, základní škola Ušovice
E4 - Mariánské Lázně, zimní stadion

Kategorie

D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
D10L, H10L, HDR (fáborkovaná trať s doprovodem rodičů)
Tratě příchozích volitelná obtížnost, tratě 2-3 km (P – začátečníci) a 3-5 km (T – tréninková), u sprintu jedna společná trať P+T

Program

pátek

8. května –

E1:

klasika

intervalový start

sobota

9. května dopoledne

E2:

krátká

intervalový start

sobota

9. května odpoledne

E3:

sprint

intervalový start

neděle

10. května –

E4:

krátká (žáci), zkrácená klasika (ostatní)

intervalový start

Délky tratí

Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách budou odpovídat směrným časům dle Soutěžního řádu západočeské oblasti, u zkrácené trati cca 80% směrných časů Soutěžního řádu západočeské oblasti

Přihlášky

Přihláškovým systémem ORIS,
výjimečně na e-mail: michalcovi.tc@tiscali.cz
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování musí být přiložena.
Termín přihlášek za nezvýšené startovné je 28. 4. 2015 do 23:59:59 hodin. Po termínu za dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR a příchozích).

Vklady

Závodníci registrovaní v ČSOS a SZOB

Přihlášky doručené a zaplacené

HD10L, HDR, příchozí

HD16 – 55

H10 – 14, D65, H65 – 70

   do 28. 4. 2015

180,- Kč

260,- Kč

180,- Kč

   později a u prezentace

180,- Kč

520,- Kč

360,- Kč


Přihlášky na jednu etapu doručené a zaplacené

ETAPA

HD16 – 55

ostatní

   do 28. 4. 2015

E1

70,- Kč

50,- Kč

   do 28. 4. 2015

E2

70,- Kč

50,- Kč

   do 28. 4. 2015

E3

50,- Kč

30,- Kč

   do 28. 4. 2015

E4

70,- Kč

50,- Kč


Výše startovného u přihlášek na jednu etapu po termínu (mimo HD10L, HDR a příchozích) je rovněž dvojnásobkem základního startovného.
Závodníci neregistrovaní v ČSOS a SZOB platí dvojnásobné startovné.
Ve výši vkladu je zahrnut odvod za použití SI soupravy a odvod pro ČSOS.
Závodníci, kteří byli v rankingu za rok 2014 do 20. místa nebo ve všech kategoriích A žebříčku za rok 2014 do 5. místa, mají startovné pro etapy Jarního trojúhelníka zdarma (platí pouze pro přihlášené do 28. dubna). Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780635399/0800 variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře.
V případě, že platby nebudou provedeny do 28. 4. 2015, žádáme o zaplacení v hotovosti u prezentace.

Způsob ražení

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 40,- Kč/etapu. Za ztrátu se účtuje 700,- Kč.

Informace

Jan Michalec (přihlášky)
telefon zaměstnání: 974 337 222, mobil: 721 629 674
e-mail: michalcovi.tc@tiscali.cz

Prezentace

pátek 8. 5.

10:00 – 12:00

na shromaždišti E1

sobota 9. 5.

08:00 – 09:00 + 14:00 - 15:00

na shromaždišti E2 a E3

neděle 10. 5.

08:00 – 09:00

na shromaždišti E4

Start

E1

      13:00

E2

      09:30

E3

      16:00

E4

      10:00

Mapy

E1

Kameniště 2

1:15 000

E = 5m

jaro 2014, částečná revize 2015, rozměr A4

Bartoš, Macura Jan, Macura Jaroslav, Michalec, Milota, Škroch, revize Milota

E2

Pottovo údolí 3

1:10 000

E = 5m

jaro 2013, revize jaro 2015, rozměr A4

Bartoš, Macura Jan, Macura Jaroslav, Michalec, Milota

E3

Úšovice

1:4 000

E = 2m

jaro 2015, rozměr A4

Milota

E4

Balbín 2

1:10 000

E = 5m

2009, revize jaro 2015, rozměr A4

Olles 2009, MLOK 2011+2012, revize Macura Jaroslav, Michalec

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén

E1 – les středoevropského charakteru, místy podmáčený, mírně kopcovitý, rozdílná průběžnost
E2 – příměstský les středoevropského charakteru, kopcovitý, většinou dobře průběžný
E3 – městská zástavba
E4 – les středoevropského charakteru, místy podmáčený, mírně kopcovitý, rozdílná průběžnost

Vzdálenosti a shromaždiště

E1 Parkování dle pokynů pořadatelů. Na shromaždiště 600 - 1000 m. Na shromaždišti není možnost úkrytu, při špatném počasí doporučujeme oddílové stany.
E2 NA SHROMAŽDIŠTĚ JE ZÁKAZ VJEZDU (I PARKOVÁNÍ). Parkování doporučujeme na parkovištích ve městě (mimo Úšovice) a na shromaždiště přesun pěšky. Na shromaždišti není možnost úkrytu, při špatném počasí doporučujeme oddílové stany.
E3 Parkování doporučujeme na parkovištích ve městě.
Upřesnění možností parkování v E2 + E3 bude uvedeno v pokynech
E4 Parkování doporučujeme u obchodních marketů pod zimním stadionem (vzdálenost 500m), u stadionu jsou místa omezená.
Vzdálenosti shromaždiště - start u sprintu 100 m, v ostatních etapách do 700 m.


Ubytování

Ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně ZŠ Úšovice – 70,- Kč za osobu a noc.

Pro zájemce možnost ubytování ve vlastním karavanu v areálu Lokomotivy Mariánské Lázně v případně parkování karavanu - 70,- Kč za osobu a noc.
Pro každou noc je třeba ubytování v systému ORIS uvést zvlášť.

Ubytování v chatkách a na ubytovně (pořadatel nezajišťuje) na adrese:
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 9, 353 01, Mar. Lázně, ubytloko@seznam.cz

Doprava

Pořadatel nezajišťuje.

Vyhlášení

V kategoriích HDR, HD10L a HD10 v každé etapě všichni účastníci.
Za E1 až E3 první 3 v ostatních kategoriích.
V E4 za tuto etapu první 3 v kategoriích HD12B a HD14B.
Vyhlášení proběhne po ukončení 1. etapy za E1, etap 2 a 3 na shromaždišti 3.etapy.
Celkové výsledky (prvních 3 ve všech kategoriích) na shromaždišti E4 po ukončení závodů (diplomy a drobné ceny).
Vyhlášení oblastního přeboru na klasice v rámci vyhlášení 1. etapy.
Kategorie HD20 mají trať shodnou s kategoriemi HD21C, pro oblastní přebor budou vyhlašováni zvlášť.
Kategorie HDR bez uvedení pořadí. Kategorie příchozích (P + T) se nevyhlašují.

Pozvánka

Ve dnech 8.-10.5.2015 začíná ve městě lázeňská sezona - více v pokynech.

Pořadatelé

Ředitel: Libor Černý
Etapa 1: Hlavní rozhodčí – Luděk Bartoš R2, Stavitel tratí – Josef Milota R2
Etapa 2: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R2, Stavitel tratí – Jaroslav Macura
Etapa 3: Hlavní rozhodčí – Luděk Bartoš R2, Stavitel tratí – Josef Milota R2
Etapa 4: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R2, Stavitel tratí – Jan Michalec R2
Všechny závodníky zveme na podzimní závody Českého poháru, INOV-8 cupu, žebříčku A a žebříčku B - Čechy,
které se konají ve dnech 5.-6.9.2015 v Maršových Chodech, okres Tachov.MLOK