23.ročník závodů v orientačním běhu

Jarní trojúhelník 2008 - rozpis

Pořadatel oddíl OB MLOK Mariánské Lázně
Datum 8.- 11.5.2008
Druh závodu 4 etapové závody v pěším OB
12.,13.,14. a 15. závod oblastního žebříčku ZČ oblasti
E1 - oblastní přebor middle, E3 - oblastní přebor klasická trať
závody licence "B" pro kategorie žáci a dorost
závody rankingu ČSOB
4 etapový závod Českého poháru veteránů 2008
vložený závod oblastního přeboru družstev
Centrum Mariánské Lázně
Shromaždiště
E1 Lázně Kynžvart, osada Lazy
E2 Mariánské Lázně
E3 Dolní Žandov, osada Podlesí
E4 Mariánské Lázně
Kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D60
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65, H70
HDR
Družstva 3 členná družstva v kategoriích - žáci, dorost, dospělí, veteráni
žáci - minimálně 1x kat.D, min. 1x věková kat.10
dorost - minimálně 1x kat.D, min. 1x věková kat.16
dospělí - minimálně 1x kat.D, jinak bez omezení
veteráni - minimálně 1x kat.D, minimální věk všech kat.35
Program
Čtvrtek 8.května   E1 middle - oblastní přebor
Pátek 9.května dopoledne oblastní přebor družstev
Pátek 9.května odpoledne E2 sprint
Sobota 10.května   E3 klasická trať - oblastní přebor
Neděle 11.května   E4 zkrácená trať
Délky tratí Čas vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách dle směrných časů SŘ západočeské oblasti, zkrácená trať 80% směrných časů.
Přihlášky Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov
e-mail: michalcovi.tc@worldonline.cz
přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď
kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování musí být přiložena
Vklady Závodníci registrovaní v ČSOB a SZOB
Přihlášky doručené a zaplacené HD10-14 HD16-55 D60,H65- družstvo (bez rozdílu kat.)
do 27.4.2008 120 Kč 200 Kč 120 Kč 90 Kč
později a u prezentace 180 Kč 300 Kč 180 Kč 150 Kč

Na jednotlivou etapu je vklad 1/4 z příslušné částky startovného.
Závodníci neregistrovaní v ČSOB a SZOB dvojnásobek startovného
Ve výši vkladu je zahrnut odvod za použití SI soupravy ZČ oblasti a odvod pro ČSOB
Závodníci, kteří byli v rankingu za rok 2007 do 30.místa nebo ve všech kategoriích A žebříčku za rok 2007 do 10.místa, mají startovné pro 4 etapy Jarního trojúhelníku zdarma (platí pouze pro přihlášené do 27. dubna) Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780 635399/0800 variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře
Způsob ražení Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 30 Kč/den. Za ztrátu se účtuje 700 Kč.
Informace: Jan Michalec (přihlášky)
telefon domů: 374 722 656, zaměstnání: 974 337 340, mobil: 721 629 674
e-mail: michalcovi.tc@worldonline.cz
Prezentace
Čtvrtek 8.5. 11:00 - 12:30 na shromaždišti E1
Pátek 9.5. 08:30 - 09:30, 15:00 - 16:00 na shromaždišti závodu družstev a sprintu
Sobota 10.5. 09:30 - 10:30 na shromaždišti E3
Neděle 11.5. 08:30 - 09:30 na shromaždišti E4
Start:
E1 14:00
družstva 10:00
E2 17:00
E3 11:00
E4 10:00
Mapy
E1 Lazy 1:10 000 E-5m jaro 2007, rozměr A3 Olles map (A.Hejna)
družstva Hamelika 1:10 000 E-5m jaro 2005, rozměr A4 J.Milota+Mlok
E2 Ferdinandův pramen 1:5 000 E-5m jaro 2005, rozměr A4 J.Milota+Mlok
E3 Lesný 1:15 000 E-5m jaro 2007, rozměr A4 Olles map (A.Hejna)
E4 Pastýřské odpočívadlo 1:15 000 E-5m jaro 2006, rozměr A4 J.Milota+Mlok

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Terén E1 - mírně svažitý, částečně podmáčený terén, reliéf terénu místy ovlivněn starou hornickou těžbou
E2+družstva - park a příměstský les zčásti parkového typu
E3 - kopcovitý terén Slavkovského lesa, částečně kamenitý, místy podmáčený
E4 - příměstský les, částečně kamenitý, v horní části mírně svažitý, na okrajích svah
Vzdálenosti E1 - 15 km od Mariánských Lázní, od Lázní Kynžvart 5 km severně (bude značeno z Lázní Kynžvart)
E2, družstva, E4 - park a lesní prostory navazující SV-SZ na město Mariánské Lázně (dle plánku - součást pokynů)
E3 - 15 km od Mariánských Lázní, nad obcí Podlesí, ze silnice Mariánské Lázně - Cheb, do obce Podlesí a v obci i z druhé strany příjezdů do Podlesí bude značeno
Ubytování Ve vlastním spacáku na podlaze v Mariánských Lázních a nejbližším okolí, 50 Kč/noc
ubytování v chatkách ( pořadatel nezajišťuje) na adrese :
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 9, 353 01, M.Lázně,ubytloko@seznam.cz
Doprava Pořadatel nezajišťuje
Ceny Vyhlašování prvních 3 v kategoriích HD 10-14 a vítězů ostatních kategorií : za 1.etapu na shromaždišti E1, družstva + 2. a 3. etapa na shromaždišti E3, celkové výsledky (prvních 3 ve všech kategoriích) budou vyhlášeny po E4 na shromaždišti
Samostatně budou vyhlášeni první 3 v oblastních přeborech
Pořadatelé Ředitel:Jan Fišák R3
Hlavní rozhodčí:Jan Michalec R2
Stavitelé tratí: Josef Milota R3 (E3, E4), Jan Michalec (E1, E2, družstva)